Çalışma Saatlerimiz: WhatsApp: 7/24 Telefon Görüşmesi: 10.00/22.00 info@akademiktezmerkezi.com 0 544 971 0 286

AKADEMİK TEZ MERKEZİ İNTERNET SİTESİ MÜŞTERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Hizmetlerimizden yararlanmadan önce aşağıdaki kuralları okuyup kabul etmeniz gerekmektedir.
Eğer herhangi bir Akademik Tez Merkezi hizmetinden yararlanmak istemiyorsanız, bu sözleşmeyi kabul etmeyiniz.
ALINAN HİZMETİN YASAL OLMAYAN BİR AMAÇLA KULLANMANIN SORUMLULUĞU HİZMET ALAN KİŞİYE AİTTİR. BU DURUMDAN OLUŞABİLECEK OLUMSUZLUKLARDAN AKADEMİK TEZ MERKEZİ SORUMLU DEĞİLDİR.
1 SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI
1.1 İş bu Sözleşme’nin konusu, müşterilerine yönelik olarak Akademik Tez Merkezi tarafından, ilgili sitede mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İş bu Sözleşme’nin kapsamı, iş bu Sözleşme ve ekleri ile ilgili Site içerisinde yer alan kullanıma ve Hizmetler’e ilişkin Akademik Tez Merkezi tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Müşteri, iş bu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, İlgili Site içinde yer alan kullanıma ve Hizmetler’e ilişkin Akademik Tez Merkezi tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Müşteri, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2 TARAFLAR
2.1 İşbu Sözleşme, sitenin sahibi ve işletmecisi olan Akademik Tez Merkezi ile müşteri olan hizmet talebinde bulunan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda müşteri tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
3 TANIMLAR
3.1 SİTE: Akademik Tez Merkezi adıyla www.akademiktezmerkezi.com internet adresinde yayın yapan internet sitesi.
3.2 MÜŞTERİ: www.akademiktezmerkezi.com internet adresinde yer alan "http://www.akademiktezmerkezi.com/siparis-ver" formunu doldurmuş ve “Gönder” butonuna basarak ön sipariş verme sürecini tamamlamış veya info@akademiktezmerkezi.com / akademiktezmerkezi@hotmail.com adreslerinden birine e-mail göndermek suretiyle hizmet talebinde bulunmuş kişi.
4 HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI
4.1 Müşteri, hizmetin yerine getirilmesi süresince ve sonrasında, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitenin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken iş bu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, iş bu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder. Akademik Tez Merkezi’nden hizmet alabilmek için sipariş formunun eksiksiz doldurulması zorunludur. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu, hizmet isteğinde bulunan müşteri kayıtsız şartsız taahhüt eder. Yanlış, geçersiz veya güncel olmayan bilgilerden dolayı oluşacak her türlü maddi hatadan Akademik Tez Merkezi sorumlu değildir. Müşteriler, ön sipariş verirken yürütülmesini istedikleri hizmet ile ilgili bilgileri ayrıntılı olarak sipariş formundaki “Eklemek İstedikleriniz” kısmında belirtmelidirler. Çalışma başladıktan sonra Akademik Tez Merkezi’ne iletilecek ilave bilgiler hem çalışmanın teslim süresini hem de çalışmanın maliyetini etkileyebilir. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve de maliyetine katlanır. Ayrıca, sonradan iletilen ilave isteklerin yürütülme kararı, Akademik Tez Merkezi’ne aittir.
4.2 Müşteriler, Akademik Tez Merkezi tarafından gönderilen ara izlemeleri / revizyonları inceleyerek, varsa gerekli düzeltmeleri 2-7 gün içinde Akademik Tez Merkezi’ne iletmelidir. Bu süre, çalışmanın öncelik durumuna göre daha kısa da olabilir. Bu süre, müşteriye çeşitli yollardan bildirilir. Müşteri, bu süreyi takip etmekle sorumludur. Revizyon teslim tarihi, Akademik Tez Merkezi ile iletişime geçilerek uzatılabilir, ancak bu nedenle çalışmanın teslim süresinde meydana gelecek aksamalardan Akademik Tez Merkezi sorumlu değildir. Müşteri bu durumdan dolayı, tazminat talebinde bulunamaz, para iadesi yapılmaz.
4.3 Müşteri, teslim aldığı bitmiş hizmeti incelemeli ve varsa eksikleri Akademik Tez Merkezi’ne bildirmelidir. Bitmiş hizmet teslim edildikten sonra 7 iş gün içinde, herhangi bir düzeltme talebi gelmediği takdirde, çalışma hatasız teslim edilmiş sayılır. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve de ilave hizmet talebinde bulunamaz. Hizmetle ilgili 7 iş gününden sonra gelen ilave hizmet talebi, ücrete tabi olabilir. Bu konuda karar verici Akademik Tez Merkezi’dir.
4.4 Müşteri, kendine gönderilen ara izleme / revizyon çalışmalarını incelemek ve de bu çalışma hakkında Akademik Tez Merkezi’ne geri dönüş yapmak zorundadır. Çalışma sonunda yapılacak “kapsamlı düzeltmeler” çalışmanın içeriğini bozabilir, çalışmanın teslimini geciktirebilir. Bu konuda müşteri sorumlu taraftır. Bu nedenle oluşacak olumsuz durumlardan Akademik Tez Merkezi sorumlu değildir. Bu konuda müşteri tazminat ve de para iadesi talebinde bulunamaz.
4.5 Akademik Tez Merkezi, sadece müşterinin doldurduğu sipariş formundaki hizmet ve istekleri yerine getirmekle yükümlüdür. Yürütülen çalışma ile ilgili ekstra hizmetlerin ücretlendirilmesi Akademik Tez Merkezi’nin inisiyatifindedir. Müşteri bunu peşinen kabul eder.
4.6 Akademik Tez Merkezi, uzmanların aşırı meşgul olması, konu ile ilgili uzmanın bulunamaması veya hizmetin istenilen teslim zamanında yetiştirilemeyecek olmasından dolayı bir siparişi yürütmeyi kabul etmeyebilir. Akademik Tez Merkezi, müşterilerden gelen tüm hizmet taleplerini yerine getirmek zorunda değildir ve bunu garanti etmez.
4.7 Her Müşteri, Akademik Tez Merkezi’nde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kabul ve taahhüt etmektedir.
4.8 Akademik Tez Merkezi, tüm müşterilerinin kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
4.9 Müşteri, Akademik Tez Merkezi’nden aldığı hizmet kapsamında yaptığı işlem ve eylemlerden doğacak hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
5 HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1 Müşteriler, Akademik Tez Merkezi internet sitesinden hizmet almak için verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Akademik Tez Merkezi’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
5.2 Akademik Tez Merkezi sisteminde problem oluşması (server sorunları, uzmanlarla ilgili sorunlar) halinde hizmetin Akademik Tez Merkezi tarafından iptali durumunda kısmi ücret iadesi yapılabilir. Bu halde o ana kadar verilen hizmet ücreti Akademik Tez Merkezi tarafından tespit edilip varsa kalan bakiye iade edilebilir. Bu konuda tespit ve karar verme yetkisi Akademik Tez Merkezi’ne aittir.
5.3 Kendi isteği ile bir hizmeti sonlandırmak isteyen müşteriye Akademik Tez Merkezi tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında verilmiş hizmet ücreti hesaplanıp düşüldükten sonra kalan bakiye varsa para iadesi yapılabilir veya para iadesi yapılmayabilir. Müşteriye verilen hizmetin tüm ödemesi henüz alınmamışsa bu ücret kendisinden tahsil edildikten sonra hizmet sonlandırılır.
5.4 Müşteriler, Akademik Tez Merkezi internet sitesinden hizmet almak için doldurdukları sipariş formundaki bilgileri esas alınarak istedikleri hizmetlerin yürütülmesini kabul eder. Sipariş formundaki bilgilerde değişiklik yapılması durumunda oluşacak ilave maliyetlerden, müşteri sorumludur. Akademik Tez Merkezi, sadece bilgi formundaki bilgileri dikkate alır.
5.5 Müşteri, teslim edilmiş bölüm veya tamamlanmış bir çalışmada, eksiklik tespit ettiğinde (eksik çalışma, hatalı sonuçlar veya referanssız bilgi vb.) düzeltme talebinde bulunabilir. Müşteri kendine sunulan hizmette bir eksiklik olması durumunda sadece düzeltme hizmeti alacağını kabul eder. Bu gibi durumların oluşması durumunda müşteri, bu durumdan kaynaklanan problemlerden dolayı Akademik Tez Merkezi’nden herhangi bir ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz ve bunu peşinen kabul etmiş sayılır.
5.6 Müşteri, tamamlanmış bir çalışmayı sadece bilgi amaçlı kullanabilir. Hazırlanan bir çalışmanın müşteri tarafından; danışman-öğrenci, öğretmen-öğrenci yükümlülüklerine ilişkin olarak aynen veya değiştirerek kullanılması durumunda müşteri, doğabilecek sorumlulukları peşinen kabul eder.
6 AKADEMİK TEZ MERKEZİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1 Akademik Tez Merkezi, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için müşterilerinin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda müşterilerinin kişisel bilgilerini kullanabilir.
6.2 Akademik Tez Merkezi, her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ve de özel durumlar oluştuğunda müşteri siparişini iptal etme hakkına sahiptir. Müşteri iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, henüz bir hizmet verilmemişse Akademik Tez Merkezi para iadesi yapar. İade yapılacaksa iade miktarı Akademik Tez Merkezi tarafından belirlenir.
6.3 Akademik Tez Merkezi internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Akademik Tez Merkezi tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Müşteri, hiçbir şekilde Akademik Tez Merkezi internet sitesinde yer alan bilgilerin ve / veya site hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Akademik Tez Merkezi hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve / veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve / veya site hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve / veya çıkarabilir. Akademik Tez Merkezi internet sitesinin ve site hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almaya çalışmaktadır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
6.4 Akademik Tez Merkezi, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu müşteri bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
6.5 Akademik Tez Merkezi, sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.
6.6 Akademik Tez Merkezi, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, müşterilerine sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.
6.7 Akademik Tez Merkezi internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve / veya site hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve / veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Akademik Tez Merkezi, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve / veya site hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.
6.8 Çalışmanın öğretmen-öğrenci ilişkilerinde aynen veya değiştirilerek kullanılması halinde doğabilecek sorumluluk tamamen müşteriye ait olup, bu konuda Akademik Tez Merkezi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7 HİZMETLERLE İLİŞKİN KURALLAR
7.1 Müşteri, Akademik Tez Merkezi tarafından e-posta aracılığı ile istenen bilgileri (yürütülen hizmetle ilgili) en kısa sürede geri bildirmek zorundadır. Bu süre 3 günü aşmamalıdır. Bununla beraber, aciliyeti olan çalışmalarda bu süre daha kısa olabilir. Bu aciliyete Akademik Tez Merkezi karar verir.
7.2 Müşteri, Akademik Tez Merkezi’nden gelecek e-posta ve diğer bilgilendirici mesajları izlemek, incelemek ve değerlendirerek Akademik Tez Merkezi’ne geri dönüş yapmak zorundadır. Akademik Tez Merkezi’nden gelecek bilgi e-posta ve mesajlarının müşteri tarafından takip edilmemesi sonucunda oluşacak problemlerden Akademik Tez Merkezi sorumlu değildir. Müşteri, Akademik Tez Merkezi’nden gelecek hizmetle ilgili bilgi talebine en kısa zamanda (maksimum 3 gün) cevap vereceğini kabul eder.
7.3 Müşteriler ile iletişimde, Akademik Tez Merkezi dışında kaynaklanacak iletişim problemlerinden (server problemleri, hatlarda meydana gelecek problemler, internet bağlantısında meydana gelecek aksaklıklar vb.) Akademik Tez Merkezi sorumlu değildir.
7.4 Akademik Tez Merkezi belli bir kalitede hizmet vermek için gerekli çalışmaları yapmakla birlikte, bunu kesin olarak garanti etmez. Bununla birlikte, Akademik Tez Merkezi düzeltme hizmeti ve ücret iadesi ile müşteriyi bu tip problemlerden korur.
7.5 Akademik Tez Merkezi, müşteri tarafından satın alınan hizmetle ilgili çeşitli zaman aralıklarıyla müşteriye izleme / revizyon çalışmaları gönderir. Müşteri, Akademik Tez Merkezi tarafından yollanan bu revizyonları en geç 2-7 gün içerisinde cevaplamak zorundadır. Aksi takdirde hizmetin teslimiyle ilgili oluşacak problemlerden Akademik Tez Merkezi sorumlu değildir. Revizyon süresi çalışmanın süresi ve kapsamı dikkate alınarak Akademik Tez Merkezi tarafından belirlenir.
7.6 Hizmet talebinde bulunan müşteri belirli şartlarla hizmetten vazgeçme hakkına sahiptir. Bu konuda kısmi para iadesi belirli şartlara bağlıdır.
7.7 Müşteri, Akademik Tez Merkezi uzmanının yaptığı hizmetin kalitesinden memnun olmaması durumunda veya istediği şartların yerine getirilmemesinden dolayı şikâyetçi olması durumunda, düzeltme talebinde bulunabilir. Düzeltme hizmeti Akademik Tez Merkezi tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre yapılır. Düzeltme, hizmetin kalitesi ile ilgili problem incelendikten sonra, düzeltme için uygun bir neden bulunması durumunda yapılır. Keyfi memnuniyetsizlikler, düzeltme gereksinimini doğurmaz. Talep edilen düzeltme ek ücret alınmasını gerektiriyorsa ek ücret talebinde bulunulabilir. Ücretli düzeltme hizmeti Akademik Tez Merkezi tarafından yapılacak inceleme sonrasında belirlenen miktar uyarınca yapılır.
7.8 Müşterinin talep etmesi durumunda satın alınan hizmet, tarayıcı ile taranarak ta müşteriye teslim edilebilir.
7.9 Eğer Akademik Tez Merkezi, gerekli görmesi durumunda revizyon teslim tarihini, hizmet alan müşteriye en geç revizyon günü belirtmek şartıyla uzatabilir.
7.10 Müşteri, hizmet için ödeme yapmadan hizmetin yürütülmesine başlanmaz. Ödemelerin geciktirilmesinden kaynaklanacak teslim problemlerinden Akademik Tez Merkezi sorumlu değildir. Müşteri, sipariş onaylandıktan sonra en geç 2-4 iş günü içinde hizmet bedelini ödemek zorundadır. Aksi takdirde, siparişin yürütülmesi iptal edilebilir.
7.11 Hizmetin teslim süresi (toplam hizmet süresi) için başlangıç noktası, ödemenin yapıldığı tarihtir. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve ödemeyi bu durumu göz önüne alarak yapar. Ödemenin müşteri tarafından geç yapılması ile teslim süresinde meydana gelecek değişiklikten ötürü oluşacak zarar ve gecikmelerden Akademik Tez Merkezi sorumlu değildir.
7.12 Müşteriler, kendilerine Akademik Tez Merkezi tarafından atanan uzmanlarla, sadece Akademik Tez Merkezi onayı ile ve Akademik Tez Merkezi sistemi içinde iletişim kurabilirler.
Müşteriler, herhangi bir şekilde Akademik Tez Merkezi denetimi olmaksızın uzmanlarla görüşemezler, görüşme talebinde bulunamazlar. Eğer böyle bir durum tespit edilirse, Akademik Tez Merkezi, müşteriyi 1 kez uyarır. Eğer 1 kez yapılan uyarıya rağmen müşteri, Akademik Tez Merkezi tarafından atanan uzmanla Akademik Tez Merkezi sistemi dışında iletişim kurmaya çalışıyorsa, çalışmanın iptali Akademik Tez Merkezi’nin inisiyatifindedir. Böyle bir durumun tespitinde para iadesi yapılmaz. Müşteri, Akademik Tez Merkezi tarafından kendisine bir hizmeti yerine getirmesi için atanan uzmanla sadece Akademik Tez Merkezi onayı sonrasında ve Akademik Tez Merkezi sistemi içinde iletişim kuracağını peşinen kabul eder.
7.13 Müşteriler, uzmanlardan telefon numarası, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla ilgili bilgiler isteyemez veya uzmana kendi iletişim bilgilerini veremez. Böyle bir durumun tespitinde, müşterinin siparişi iptal edilir. Para iadesi Akademik Tez Merkezi’nin inisiyatifindedir.
8 ÜCRETLER ve ÖDEME
8.1 Bankalardan kaynaklanan teknik problemlerden dolayı, ücretlerle ilgili işlemlerde gecikme olabilir. Bu durumdan Akademik Tez Merkezi sorumlu değildir.
8.2 Müşteri tarafından herhangi bir ödeme yapılmadan, hizmetin yürütülmesine başlanmaz. Bir hizmet talep edilip bu hizmetin ücretinin yatırılmasına kadar geçen süreden kaynaklanan problemlerden Akademik Tez Merkezi sorumlu değildir. Müşterinin hizmet bedelini geç yatırması durumunda, hizmetin tesliminde yaşanacak problemlerden Akademik Tez Merkezi sorumlu değildir.
8.3 Müşteri, hizmet talebinde bulunduktan sonra en geç 2-4 iş günü içinde hizmet bedelini ödemek zorundadır. Bununla birlikte, cuma günü hizmet talebinde bulunan müşteri, en geç pazartesi günü hizmet bedelini ödemek zorundadır. Aksi takdirde, müşteri tarafından istenilen hizmetin iptali Akademik Tez Merkezi’nin inisiyatifindedir. Bu şartlara uyulmadığı takdirde, hizmet tesliminde meydana gelecek problemlerden Akademik Tez Merkezi sorumlu değildir.
8.4 Müşteriler, hizmetlerin karşılığını, parça-parça (taksitle) veya peşin olarak ödeyebilirler.
8.5 Akademik Tez Merkezi, müşterilerine bazı şartlarla sipariş iptal ve para iade garantisi sunmaktadır. Para iadesi, müşteri tarafından bildirilen hesaba yapılır. Verilen hesap numarasından kaynaklanan maddi hatalardan (yanlış hesap numarası veya başkasının hesap numarası vb.) dolayı Akademik Tez Merkezi sorumlu değildir. Bu durumda para iadesi yapılmaz veya para iadesi Akademik Tez Merkezi’nin inisiyatifindedir.
8.6 Çok nadir de olsa, herhangi bir nedenle, Akademik Tez Merkezi sisteminde bir problem oluşması ve de çalışmaya devam edilemeyecek olunması durumunda ödediğiniz paranın Akademik Tez Merkezi tarafından belirlenen miktarı tarafınıza iade edilecektir. Bu durumdan dolayı, müşteri herhangi bir maddi tazminat talebinde bulunamaz. Hatalı ücret yatırılması veya birden fazla ücret yatırılması durumunda müşteriler, Akademik Tez Merkezi’ne durumu açıklayan bir bilgi mesajı atabilirler. Bu durumda gerekli incelemenin yapılmasından sonra, uygun görülmesi durumunda para iadesi yapılabilir.
9 DİĞER HÜKÜMLER
9.1 Fikri Mülkiyet Hakları
9.2 Müşteriler, Akademik Tez Merkezi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
9.2.1 Akademik Tez Merkezi; Akademik Tez Merkezi Hizmetleri, Akademik Tez Merkezi bilgileri, Akademik Tez Merkezi telif haklarına tabi çalışmaları, Akademik Tez Merkezi ticari markaları, Akademik Tez Merkezi ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
9.3 Sözleşme Değişiklikleri
9.3.1 Akademik Tez Merkezi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak iş bu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İş bu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
9.4 Mücbir Sebepler
9.4.1 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Akademik Tez Merkezi’nin iş bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Akademik Tez Merkezi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Akademik Tez Merkezi’nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Akademik Tez Merkezi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın ilgili siteye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Akademik Tez Merkezi’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve  Akademik Tez Merkezi’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
9.5 Uygulanacak Hukuk ve Yetki
9.5.1 İş bu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve iş bu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır.
9.5.2  İş bu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Bursa Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
9.6 Akademik Tez Merkezi Kayıtlarının Geçerliliği
9.6.1 Müşteri, iş bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Akademik Tez Merkezi’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Akademik Tez Merkezi’ni yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7 Yürürlülük
9.7.1 İş bu Sözleşme, Müşterinin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
9.8 Sözleşmenin Feshi
9.8.1 Akademik Tez Merkezi, müşterilerin iş bu Sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve müşteriler fesih sebebiyle Akademik Tez Merkezi’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
9.8.2 İş bu Sözleşme hizmet tamamlanıncaya kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, hizmetin teslim edilmesi veya Akademik Tez Merkezi tarafından iptal edilmesi hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
Eğer hizmet almaktan vazgeçtiyseniz "http://www.akademiktezmerkezi.com/siparis-ver"  Formunu doldurmayınız.